100 Words Stories

सुंदर घर माझे…

जियाला तिचं घर कधीच आवडल नाही.एकतर तीन खोल्यांचं घर,त्यात राहणारी माणसं सहा.घरात आपला एक कोपरा हवा अस तिला नेहमी वाटे.पुढे कामानिमित्त तिला हॉस्टेलवर राहावे लागले.डब्बल शेअरिंगची ती रूम पाहून ती खुश झाली.स्वतंत्र बेड,टेबल,कपाट,तिला हवं ते सार होत.पण तिला घरची आठवण येऊ लागली.तिची झोपच उडाली.दोन महिन्यांनी ती घरी गेली तेव्हा तिचं हे न आवडत घर तिला…