Stories

माझिया प्रियाला प्रीत कळेना.. भाग २

दुसऱ्या दिवशीची पहाट साजिरीसाठी असंख्य प्रश्न घेऊन आली.. ” खरंच मला विक्रम बद्दल काय वाटतं..? पण हा विचार का करते आहे मी..? माझं आधीच ठरलं आहे प्रेम विवाह नाही करायचा.. आई बाबा म्हणतील तिथेच लग्न करायचं.. पण विक्रमची सोबत … आवडते मला.. त्याचा सहवास आवडतो, त्याच्या सोबत असताना वेळ कसा जातो ते कळत सुद्धा नाही…

Stories

अनपेक्षित सारे..

” निक अरे इथे ये..” प्रांजली म्हणाली. ” काय झालं ग..? सांग ना..” निखिल बसल्या जागेवरूनच म्हणाला ” नाही.. तू इथे ये.. तुला काही तरी दाखवायचे आहे..” प्रांजली म्हणाली.. ” प्लिज नको ना.. काम करू दे..” निखिल म्हणाला.. ” तू ये इथे..” प्रांजली आता अगदी ओरडुनच म्हणाली.. ” घे आलो.. दाखव आता.. काय आहे ते…”…

Blogs

झिलमिल सितारों का आँगन होगा…

ही गोष्ट आहे माझी ,अल्पेशची ( माझ्या नवऱ्याची ) आणि आमच्या घराची. मला टीपिकल अरेंज मॅरेज करायचं नव्हत, तुम्ही पत्रिका बघा, फॅमिलीशी बोलू घ्या पण तो कांडेपोह्याचा कार्यक्रम होण्याआधी मी मुलाला भेटेन, योग्य वाटलं तरच पुढे जाऊ हे मी आधीच सांगून ठेवलं होत.. माझ्या घरच्यांना ही या गोष्टीचा काही प्रोब्लेम नव्हता. झी मराठीच्या तुमचं आमचं…